Endüstriyel Yağlar

Yağların çoğu bir veya daha fazla baz sıvısı ile çeşitli katkı maddelerinin bir harmanından oluşur. Belli bir uygulama için en iyi ürünü üretecek şekilde bu bileşenlerin karıştırılması veya formülasyonu karmaşık bir iş olabilir. Sıklıkla performans, uyum ve maliyet gibi birbiriyle çatışan gereklilikler arasında bir uzlaşma bulmak zorunlu olur. Yağlayıcının, dengeli bir performans profili göstermesi ve başka bir alanda kötü performans pahasına bir veya iki alanda güçlü olmaması önemlidir. Yağlayıcılar kimyasal komplekslerdir. Çeşitli baz sıvıları ve katkı maddeleri kullanılır. Yağlayıcı özellikleri, bu bileşen maddeler arasındaki etkileşimlere bağlıdır. Formüllerin, gerekli performansı sağlayacak bir dengeyi tutturması gerekir. Unutmayın ki ! Sanayideki arızaların %60’nın sebebi yanlış yağ seçimi yada yağın yanlış tatbik edilmesinden kaynaklanır.