BKS Solvent Bazlı Soyulabilir Opak Kaplama

Ürün Güncellenecektir.

ÖZELLİKLERİ

BKS 6212 Boya kabini duvarlarında veya diğer yüzeylerde koruyucu kaplama olarak uygulanan beyaz pigmentli
solvent bazlı bir soyulabilir kaplamadır. Kirlerin kolayca temizlenmesini sağlar.
Soyulabilen kuru film yoğun boya kirlerinin bile kolayca temizlenmesini sağlar. Bölgesel yoğun kirlenmelerde kısmi
soyulma yapıldıktan sonra yama yapılır.
Işığı yansıtıcı film boya kabininde rahat iş görme imkanını arttırır.

KULLANIM YÖNTEMİ

Ürün inceltilmeden basınçlı püskürtme tabancası ile atılır. Aşağıdakilere dikkat edilmelidir :
1- Kullanım öncesi bidon iyice çalkalanır.
2- Tabanca meme çapı 1.8 mm olmalıdır.
3- Uygulama sırasında aspiratör çalıştırın.
4- Sıvı basıncı 1 – 2 bar, hava basıncı 3 – 4 bar olmalıdır.
5- Emme beslemeli tabanca kullanmayın.
6- Püskürtme araçları tamamen temiz olmalıdır.
7- Boyalı veya plastik yüzeylerde kullanmayın.
8- Çift püskürtme geçişiyle ortalama 0.05 – 0.08 film kalınlığı elde edilir, bu kalınlıkta ürün litre başına 2 – 3
m2 alan kaplar. Daha ince kuru filmlerin soyulması zor olur.
9- Kullanım sonrası araçlar tiner ile temizlenmelidir.
Kuruma zamanı 20° – 25°C de 30 dakikadır.

DEPOLAMA

Serin kapalı yanıcı ambarında depolayınız. Donmadan koruyunuz.

AMBALAJ

Yuvarlak 25 litrelik teneke bidonlar.

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Ürün yanıcıdır. Malzeme Güvenlik Formunu inceleyiniz.