Boya Kabini Su Perdesi İçin Boya Pıhtılaştırıcı Toz

Ürün Güncellenecektir.

ÜRÜN BİLGİLERİ

BKS AQUARITE C boya pıhtılaştırıcıları arasında optimum performanslı alkali bir toz üründür.
Değişik karakterli sularda ve değişik tip boyaları pıhtılaştırmak için uygundur.
Değişik dizaynlı boya kabinlerinde bu dizaynlara bağlı olarak BKS AQUARITE C, boyaları yüzdürür veya dibe
çöktürür.
Önerilen miktarlarda kullanıldığında pıhtılaşmış yığınlarda bakteri üremesini de önleyerek su tazelenmelerini
asgari düzeye indirir.

KULLANIM YÖNTEMİ

Temizlenmiş boya kabinine taze su konduktan sonra sirkülasyon pompa/pompaları çalıştırılır ve türbülansa yakın
bir noktadan her litreye 3 gram hesaplanarak ilave edilir ve karışmanın tamamlanması sağlanır.
pH başlangıçta 12 gibi olsa da bu süratle inecektir. Operasyon devam ettiği süre gerekli ilaveler yapılarak pH 9.5 –
10.0 değerleri arasında tutulmalıdır. Bu durum pH test slipleri ile kolayca tespit edilebilir. Eğer tesiste titrasyon
araçları varsa o zaman tanktan 25 ml numune alınır ve 1/10 N HCl ile fenolfitaleyn endikatörüyle titrasyon yapılır.
3 gram/litre BKS AQUARITE C konsantrasyonu için titrasyon değeri 12 ml olacaktır.
Bazen daha düşük (1.5 gram/litre) konsantrasyonların bilhassa astar boyalarda daha iyi netice verdiği
görülmüştür.

BKS AQUARITE C genellikle köpürme yapmaz, ama bazı operasyonlarda kontrol edilmesi gereken ölçülerde
köpürme olursa o takdirde suya % 0.02 oranında (B8805 KÖPÜK KESİCİ) ilave yapılmalıdır.
Boya pıhtılarının yüzmesi için dizayn edilmiş boya kabinlerinde sedimantasyon tankında yüzeyde biriken
pıhtıların sıyrılması gerekli aralıklarla yapılırsa bunların dibe çökmesi önlenir.

AMBALAJ

25 kg geniş kapaklı pe bidonlar.

DEPOLAMA

Kuru yerde saklayın

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Malzeme Güvenlik Formunu inceleyin.